Garantie(s)

Op al onze produkten verlenen wij (voor zover van toepassing) de geldende fabrieksgarantie(s) en in ieder geval de wettelijk verplichte garantie(s)!

Voor afhandeling van een garantieclaim, dient men het betreffende produkt tijdens openingstijden van Rijwielhandel Stokebrook te brengen en later weer te halen.
Afhandeling van garantie(s)  "klaar-terwijl-u-wacht" is dus nooit mogelijk.